מובילי החברה

סילביה גורדון

יו"ר הדירקטוריון. יזמת תיירות

רודן גורדון

מנכ"ל ומייסד קבוצת יעול שכיר. יועץ מס ופנסיה מורשה

rodan@yeul.co.il

רימה זגיס

מנהלת תפעולית

rima@yeuls.co.il

גלעד שוגרמן

מנהל טכנולוגי ופיתוח עסקי